Duyuru Kategorileri
2016-2017 Yılı Ayın Örnek Öğrencisi Seçilme Kriterleri
ÖZEL İZMİT UĞUR TEMEL LİSESİ AYIN ÖĞRENCİSİ SEÇİMİ KRİTERLERİ
A OKUL KURALLARINA UYUM
1 Okula zamanında gelir
2 Okulda yapılan törenlere/törenlerde gerekli özeni gösterir
3 Kılık – Kıyafet yönetmeliğine uygun giyinir
4 Daima tertipli ve temizdir
5 Okul eşyalarına zarar vermeyip özenle korur
6 Dersin işlenişini bozan kurallardan kaçınır
7 Okul kurallarına uyar
8 Bütün öğretmenlerine saygılı davranır
9 Zararlı alışkanlığı  yoktur
B OKUL BAŞARISI
10 Okul başarısını artırmak için çaba sarf eder, gayretlidir
11 Ödevlerini aksatmadan ve zamanında yapar.
12 Derse katılıma özen gösterir
13 Derste işlenecek konu için hazırlıklı gelir
14 Ders araç-gereç ve kitaplarını muntazam getirip kullanır
C ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ
15 Arkadaşlarına saygılı davranır
16 Arkadaşları ile kaba, aşağılayıcı ve küfürlü konuşmaz
17 Arkadaşları tarafından sevilir
18 Doğru sözlüdür, yalana başvurmaz
D OKUL ETKİNLİKLERİNE KATILIM
19 Okul etkinliklerinde görev almaya isteklidir
20 İlçe/İl çapında düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır
21 Sportif faaliyetlerde okulumuzu ve sınıfını temsil eder
22 Eğitsel Kulüp çalışmalarına katılır
E ÇEVRE BİLİNCİ
23 Oturduğu sırayı ve masayı temiz kullanır.
24 Sınıfı ve Okulu temiz tutmaya özen gösterir
25 Okul kaynaklarını israf etmez(Su, Elektrik, Okul-araç gereçleri)

 

           UYGULAMA

  • Okulumuzda, öğrenciler her ay başarı ve gösterdikleri olumlu davranışlara göre değerlendirilerek ayın öğrencileri seçilmektedir.
  • Her ay her şubeden bir öğrenci sınıf rehber öğretmeni tarafından ayın öğrencisi olarak belirlenir. Bu belirlemeyi yaparken o sınıfın dersine giren öğretmenlerin görüşünü de alır.
  • Sınıf öğretmenin verdiği puanın %50’si Komisyonun verdiği puanın %50’si toplanarak en yüksek puan alan öğrenci ayın öğrencisi seçilir.
  • Bir sınıftan o ay için aday olmayı gerektirecek özelliklere sahip bir öğrenci yoksa o sınıftan aday gösterilmeyebilir.
  • Öğrencilerin disiplin durumları dikkate alınacaktır.
  • Seçimler ayın son haftasında yapılacak ve sonraki ayın ilk haftası ödüllendirme yapılacaktır.
  • Yıl sonunda ayın öğrencilerinden birisi yılın öğrencisi seçilir.
  • Ayın öğrencisi okulumuzun web sayfasında yayınlanır ve ödül verilir.
  • Puanlamada her kritere için (en az 0 en fazla 4 puan verilir ) değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.
  • Komisyon 1 Müdür Yardımcısı, Onur Kurulu Başkanı, Disiplin Kurulu Üyesi, Okul Rehber Öğretmeni,1 Ders Öğretmeninden oluşur.